Lytter til unge stemmer

Barneverntjenesten brukte sommerens enhetssamling til seminar med Barnevernsproffene i Forandringsfabrikken.

Arendal har vært med i Forandringsfabrikkens barnevernsatsning MITT LIV barnevern siden tidlig i 2017. Siden da har nesten 200 barneverntjenester vært del av satsingen på å utvikle et barnevern som kjennes samarbeidende, trygt og nyttig for barn og unge.

Barn og unge er med på å gjøre barnevernet bedre

Med utgangspunkt i oppsummert kunnskap fra barn og unge har Forandringsfabrikken utarbeidet anbefalinger til god praksis innenfor barnevern, skole, psykisk helse og oppvekst. Gjennom Kunnskapssenteret har Barnevernsproffene publisert flere bøker og veiledere med høy faglig kvalitet. Disse anbefalingene er en god rettesnor i det daglige barnevernsarbeidet, og er en viktig brukerstemme inn i barneverntjenesten. Anbefalingene til hva som er godt barnevern er erfaringsbasert og praksisnært, men også tett knyttet opp mot barnevernloven.

Varme hjerter

Vi i barneverntjenesten setter samarbeidet med barna i høysetet, og vi har fått verdigrunnlaget fra MITT LIV inn som en del av våre arbeidsrutiner. Viktigheten av dette blir om mulig mer tydelig når vi hører Barnevernsproffene sin kunnskap om hvordan mange barn og unge opplever kontakten med barneverntjenesten. Mange barn har gode opplevelser, men noen opplever også at vi som barnevernsansatte kan være med på å gjøre ting mer vondt og vanskelig. Barnevernsproffenes evne til å formidle barn og unges stemme er både rørende og engasjerende. De er modige, kloke og varme, og med en formidlingsevne som gjør at man lytter til det de har å si. Disse dagene har gjort oss enda litt klokere, og om mulig enda mer varme i hjertene.

Vi ser fram til et videre samarbeid for å sikre en god barneverntjeneste for barn og unge.

Artikkelen er skrevet av Cathrine Hornbech Andersen

Les mer

https://www.forandringsfabrikken.no/