Gratis fritidsaktivitet på alle skoler

Forran til høyere; Marius, Cecilie, Kristin Bak fra høyere; Solveig, Anca, Tove og Eirik (fra Marka fritidsklubb)

Alle 1-10 skoler i Arendal har gratis fritidstilbud for elevene på ungdomstrinnet. Det er fritidsmedarbeidernes jobb å tilrettelegge dette tilbudet. De samarbeider ofte med frivillige organisasjoner eller andre om å gi det beste tilbudet.

I Arendal har bystyret valgt at man skal ha dette tilbudet, da man ser at det er med på å skape gode oppvekstsvilkår og kan gi bedre skolemiljø når elevene kan treffes på tvers av klassetrinn i fritiden og i friminutt. Tilbudet er åpent for alle i nærområdet.

Fritidstilbudet skjer på skolene og varierer fra skole til skole. Fritidsmedarbeiderne aktiviserer elevene i friminutter, driver fritidsklubber, arrangerer sjakkturnering, spill, leker, konkurranser med premier, et sted å «chille» i sofaen, juleverksted, hip-hop kurs.

Målet er å tilby gratis lavterskeltilbud i nærområdet, og vi ønsker spesielt å få med dem som ikke fra før er med på organiserte aktiviteter. Vi skape gode opplevelser sammen og utvider barnas sosiale nettverk. Fritidsmedarbeiderne er ansatt på skolene, men kulturenheten har faglig oppfølging og fordeler aktivitetsmidler

Fritidstilbudet skal være er politisk- og trosnøytralt og for alle ungdommer, hvor voksne er tilstede og tilrettelegger for medvirkning.

Fritidstilbudet betyr spesielt mye for de som ikke driver organisert idrett eller andre fritidsaktiviteter. Det er en viktig sosial arena hvor barn og ungdom får bygge vennskap, drive med de selv vil og opplever glede og mestring.

Her får dere noen eksempler fra skolene. De er skrevet av fritidsmedarbeiderne selv.

Stuenes skole:

Stuenes skole sitt fritidstilbud

Min jobb som fritidsmedarbeider ved Stuenes skole består i å markedsføre andres og egne fritidstilbud, tilrettelegge og gjennomføre aktivitetstilbud og søke midler til utstyr og gode aktiviteter.

Vi vet at trivsel på fritid henger sammen med trivsel på skolen. Tilbud som skaper vennskap gjennom felles interesser og på tvers av alderstrinn og kulturer virker forebyggende mot mobbing og utenforskap i skoletiden.
De fleste tilbudene er gratis og størst er fokuset på elever i aldersgruppen 12-16 år.

Tilbudene:
FB-siden «FRITID STUENES» har jevnlig, oppdatert informasjon om fritidstilbud for ungdom.
Noen tilbud er faste, ukentlige, mens andre variere gjennom året.
Aktivitetene spenner fra lekser, biljard, bordtennis, kort – og brettspill, høre på musikk, spille Fifa eller uteaktiviteter som fotball, basket, badminton og frisbee når det går mot vår. Alt av utstyr er til låns i friminutter og etter skoletid, to ganger i uken.
Vi har også testet ut fritidsklubb, zumba, dansekurs, kokkekurs, forfatterkurs, større og mindre turer (bla. En tur til Fårup i Danmark) og større arrangement som juleverksted, loppemarked, karneval, 7. klassetreff (det fikk vi besøk fra skolene Nesheim, Flosta, Eydehavn og Saltrød), paintball, Halloween-fest, Fritidstilbud-messe i Stueneshallen (lag/foreninger/klubber/ blir invitert til å holde stand).

Kristin Hamre, Kristin.Hamre@arendal.kommune.no

Asdal skole:

På Asdal ungdomsskole har vi A klubben en gang i uka. En klubb som hovedsakelig er besøkt av elever fra 8-10 trinn.

Vi har romslige lokaler som innbyr til biljard, bordtennis og disco. Ekstra hyggelig når vi drar i gang pizzalaging på skolekjøkkenet.

Med vennlig hilsen fritidsmedarbeider Tove Bendiktsen. tove.bendiktsen@arendal.kommune.no


Hisøy skole:

Hisøy skole sitt fritidstilbud

Mitt navn er Anca. Jeg er Fritidsmedarbeider på Hisøy skole. Jeg har ansvar for å tilrettelegge aktiviteter for ungdom på ettermiddag og kveldstid.

Tirsdag har vi klubben Corner. Der har vi temakvelder som baking, spill, mekking, maling mm. Corner varer fra 1830-2100. Alder er fra 8 klasse til 18 år. 
Onsdager har vi fritidsklubben Kroa fra kl. 1830-2100. Den er fra 7 klasse til 18 år. Der er det dans, karaoke, biljard, air hockey, bordtennis, fotballspill, play station, film og kiosk med mer.

Barn og unge trenger et uforpliktende fast tilbud på ettermiddag og kveldstid. Vi favner mange, og ser at tilbudene skaper gode relasjoner blant barn og ungdom. Det gir en god trygghet til de som har behov for litt ekstra kontakt.

Dette arbeidet er viktig da dette er et tilbud der de ikke må prestere. Noe som det er nok av elles i de unges hverdag. Her er alle velkomne. Alle trenger/ønsker å bli sett. Ungdom trenger voksne som bryr seg og som tar dem på alvor.

Kontaktperson for Hisøy: Ann Cathrin Isaksen, ann.cathrin.isaksen@arendal.kommune.no

Moltemyr skole:

Moltemyr skole skiller seg litt ut med sine vel 40 prosent flerkulturelle elever – et fantastisk utgangspunkt for å møteverden senere slik den virkelig er. Her feires jul og Id, Hannukah og påske, og takhøyden er stor. Når det gjelder fritid, så har dette området faktisk ikke et eneste kommunalt bygg utenom skolen, så de fleste aktivitetene for barn og unge sentreres rundt skolen.

For de minste har vi barneidrett og familiebading. Fra 5-7 trinn arrangerer vi kokkekurs/aktivitet i gymsal hver mandag, et 4 ukers kurs vi kjører hele året med plass til 30 elever.
For 7-10 har vi gratis middag og åpen klubb rett etter skolen 3 dager i uka.
For 5-10 er det frokosttilbud hver morgen fra kl. 8.00.

Vi har en bandcontainer ungdommen kan låne for å lære seg å spille eller øve om de har band. I høst arrangerte vi sjakkkurs, og når elevene selv spør, arrangerer vi diverse kurs. Trafikalt grunnkurs holdes på skolen 2 ganger i året rett etter skolen.

Nå framover blir det åpent på kveldstid annenhver uke en kveld i uka for ungdomstrinnet, med diverse aktiviteter, mat og moro.

Som fritidsmedarbeider har jeg med årene opparbeidet meg en liten utstyrsbank, der særlig lærere tar kontakt og låner utstyr, om de skal på overnatting, lære elevene å lage mat på bål, spille frisbeegolf, osv. Vi har også god kontakt med Marka Friluft og låner utstyr derfra ved behov.

Vi prøver å ha noen overnattinger på Camp Piletjenn innimellom når været tillater det, der vi overnatter i hengekøyer eller i en hytte bygget i trærne – veldig spennende. 10. trinn reiser hvert år 2 netter til Torungen fyr, der Fritidsmedarbeider er arrangør for turen, og lærerne har det pedagogiske opplegget.

Hver høst arrangeres også Moltemyrdagen, der frivillige lag og foreninger fra området stiller med en gøy aktivitet og reklamerer for sin aktivitet – veldig populært.

Vi har Moltemyr Drømmebank, en forening av frivillige som ønsker at Moltemyr skal bli et bra sted å vokse opp. Fokusområdet for dem den nærmeste tiden blir å utvikle Moltemyr Amfi, til å bli et attraktivt sted å tilbringe fritiden.

Roligheden skole:

Roligheden skole

På Roligheden skole har vi tre aktivitetstilbud i uka, for elever etter skoletid.

Mandager og onsdager er vi etter skoletid i klubbhuset ved Tromøyhallen. Her får elevene et lite gratis måltid og mulighet for å kjøpe noe yoghurt, sjokomelk, iste eller liknende. I klubbhuset er det også mulighet for å gjøre lekser, ellers bruker vi hallen til mye fysisk aktivitet. Dette tilbudet er for alle elevene fra 5 – 10 trinn.

På fredager har vi et samarbeid med Trauma IF med et tilbud om basistrening for elevene på vår skole. Etter skolen kommer elevene opp til klubbhuset for å spise et varmt måltid sammen. Etter måltidet venter en times trening med innleid instruktør som trener ungdommen i basisøvelser, til ungdommen presenteres dette som crossfit. Dette er styrketrening som passer for alle. Tilbudet på fredager er for ungdomsskoleelevene.

Fritidsmedarbeider Roligheden skole, Marius Rasmussen, Marius.Rasmussen@arendal.kommune.no

Birkenlund skole:

På Birkenlund har vi ungdomsklubb en dag i uka. Dette er fra 18 til ca. 20. Da har de blant annet mulighet til å spille diverse kortspill/brettspill, bordtennis, fotballspill, og være i amfiet hvor de kan høre på musikk/se film. Vi har også frokost for ungdomsskolen tre dager i uka.

Fritidsmedarbeider Birkenlund skole, Stian Broen Aarhus stian.broen.aarhus@arendal.kommune.no