Hvordan ønsker du å bo og leve i fremtidens Arendal?

Nå kan DU være med på å påvirke hvordan Arendal skal utvikle seg. I mai sendes Arendalsundersøkelsen ut for å kartlegge innbyggernes ønsker og behov i forhold til bolig, nærmiljø, handel og sentrumsbruk.
Svarene skal blant annet brukes i utarbeiding av kommuneplanen for Arendal, Sentrumsregnskap, og ved utarbeiding av nye planer.

Yre barn løper rundt oss på lekeplassen på Torvet. Noen foreldre sitter på benken ved siden av og drikker kaffe og prater.
Det er et drømmesyn for byplanlegger Elin Lunde og samfunnsplanlegger Birger Bakken i Arendal kommune.
Hvor beveger folk seg og hva trekker folk til sentrum?

Da lekeplass på Torvet ble diskutert, var innvendingene at det ikke var noen barn der. Men folk trekker dit det er aktivitetstilbud og noe å gjøre. En ren asfaltflate har aldri tiltrukket noen. Noe det yrende livet rundt lekeplassen på Torvet er et godt eksempel på.

Handelen har blitt mindre viktig i sentrum, som følge av konkurranse fra
netthandel, kjøpesentre og bilbaserte handelsområder utenfor sentrum. Derfor er det viktig å legge flere aktiviteter til sentrum, flere boliger og arbeidsplasser, sier byplanlegger Elin Lunde.

Hun ønsker derfor å gi folk et godt tilbud i sentrum. Ønsketanken er at flere barnefamilier bosetter seg her.
– Det er mer bærekraftig. Når du bor i sentrum, bruker du det mer og tar bilen i mindre grad, poengterer Lunde.

Hvor ønsker folk og bo og hva slags tilbud er viktig å ha i nærmiljøet
Undersøkelsen handler ikke kun om sentrum, men om å skape det gode liv i hele Arendal. Den går ut på å finne ut hva som beveger folk, hvor de handler, hvilke behov de har og boligpreferanser.
Undersøkelsen utarbeides i samarbeid med Universitetet i Agder.
Svarene på undersøkelsen håper Lunde og Bakken gir en pekepinn på hvor folk ønsker å bygge og bo.Det er vesentlig for oss å vite for videre planlegging. Vi håper flest mulig kan hjelpe til med dette ved å svare på
undersøkelsen, sier Bakken.

Byplanlegger Elin Lunde og samfunnsplanlegger Birger Bakken ønsker at du skal fortelle
dem hvordan du vil bruke byen din.

Undersøkelsen er helt anonymisert. Undersøkelsen sendes ut på mail. Men dersom du ikke har fått mail fra oss kan du gå inn på Arendal kommunes hjemmeside eller på Facebook. Eller så finner du undersøkelsen også på linken her: http://www.uia.no/Arendal2019
Dersom du ønsker kan du delta i trekningen om et sentrumsgavekort om du svarer.