Passer på at målene blir fulgt

Gard er med i FNs handlings- plattform for bærekraftig bruk av havet, som en av 25 bedrifter i verden som jobber med næringsvirksomhet på havet.

I fjor sommer ansatte Gard en egen person på bærekraft. Live Jacob Sydness skal passe på at Gards målsetninger innen bærekraft blir fulgt. Dette er Agder eneste 100 prosent bærekraftsstilling.

Det er gøy at Gard er så fremoverlent innenfor bærekraftsproblematikken, sier Sydness om sin egen jobb.

Gard har siden juni i fjor vært med i FNs handlingsplattform for bærekraftig bruk av havet. Som en av 25 bedrifter i verden som jobber med næringsvirksomhet på havet.

– Jeg tror det er fordi vår kjernevirksomhet er så direkte relatert til mange av bærekraftsmålene. Vi er verdens største maritime forsikringsselskap med mye data og informasjon, sier Rolf Thore Roppestad, administrerende direktør i Gard.

Smitter

I juni ansatte han Live Jacob Sydness for å jobbe med FN-samarbeidet og for å jobbe systematisk med bærekraft i bedriften. Sydness har tidligere jobbet for FN, Norad og i Utenriksdepartementet, og har derfor god erfaring med å jobbe med bærekraft på et internasjonalt nivå.

Det er kjempekult at et selskap fra Arendal er invitert sammen med så store multinasjonale selskaper i FN-samarbeidet for bærekraftig bruk av havet. Det er gøy å se at de ansatte i Gard er så engasjerte innenfor denne tematikken.

Liv Jacob Sydness

Hun er overbevist om at Gards fokus på FNs bærekraftsmål smitter over både i internasjonale relasjoner og internt på huset hvor de ansatte på eget initiativ driver med plastrydding på strender både på Copacabana og på Merdø. Gard har kontorer i 10 land i verden. Sydness koordinerer bærekraftspanelet som er opprettet på tvers av de ulike avdelingene.


Live Jacob Sydness som jobber med bærekraftsspørsmål og Rolf Thore Roppestad, administrerende direktør i Gard, har klart å skape et stort engasjement rundt klima og miljø i bedriften.

Forebygger og håndterer

– Vi driver både forebygging og håndtering. Vi sender folk ut for å håndtere oljesøl. Om vi gjør en god jobb der, blir det mindre konsekvenser. Derfor har vi stor tro på at det er viktig å ha et godt samarbeid med myndighetene i mange av de viktige maritime nasjonene, slik at når en ulykke skjer, vet vi hvem vi skal kontakte for å håndtere ulykken. Vi har mye erfaring med underleverandører som har spisskompetanse, sier Roppestad.

Gards arbeidsmåte går rett inn i bærekraftsmål nr 14 – Livet under havet. Og bærekraftsmål 17 som går på samarbeid om målene. Roppestad er opptatt av at Gard skal motivere og ikke skremme andre til å jobbe med dette.

– Vi jobber samlet for å se hvordan vi kan jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. Det er gøy å se hvor motiverte de utenlandske rederne har blitt av dette fokuset. Store aktører innen både fiskeoppdrett og petroleum er også med, sier Roppestad.

I tillegg har Gard akkurat blitt medlem av Klimapartner for å se på sitt eget fotavtrykk på miljøet.

Godt eksempel

– Vi opplever i økende grad at mange bedrifter fra vår region adopterer og forholder seg til FNs bærekraftsmål. Mange ser nå at det er direkte lønnsomt å vise at virksomheten tar bærekraftsmålene inn i sine strategier og forretningsmodeller. Markedet og kunder forventer dette av deg i økende grad, og tilgangen på kompetanse blir enklere når man ser at flere arbeidstagere krever dette, registrerer Morten Haakstad, leder av Arendal Næringsforening.

Han tror at unge og kompetente mennesker forventer at deres arbeidsgiver tar dette ansvaret. Det Gard gjør, å velge noen spesifikke temaer blant FNs 17 bærekraftsmål, gjør dem i stand til å forbedre seg innenfor relevante og viktige områder for dem. Et godt eksempel til etterfølgelse, mener Haakstad.

– Det viktigste er å begynne å være en ansvarlig næringslivsaktør. Det kan også være forretningsmuligheter ved å jobbe inn mot bærekraftsmålene. For eksempel hvordan vi bedre kan utnytte havets ressurser. Eller det bærekraftige ved å frakte enda mer med skip i stedet for på vei, sier Rolf Thore Roppestad, ansvarlig direktør i Gard.

-Norges beste prosess

Live Jacob Sydness, som jobber med bærekraftspørsmål i Gard, synes at Arendal kommune har kommet veldig langt på vei i arbeidet sitt med å gå løs på disse målene.

– Det må være Norges beste prosess. De har klart å engasjere alle. Det gir eierskap til bærekraftsmålene, tror Sydness.

Hun tror det er godt grunnlag med de virksomhetene som er i byen, med mange maritime selskap som er opptatt av dette og jobber med det til daglig. Andre næringslivsaktører kan bruke sin posisjon på å påvirke andre, innskyter Sydness.