Hva er din drøm for Arendal?

Utstillingen “Ungdommens stemmer” i Bankgården, ble jobbet frem av ungdom, basert på deres drømmer for Arendal og FNs bærekraftsmål. Manju Shree Muthu var en av deltakerne og hun lagde en modell om europeisk og internasjonalt samarbeid.

Hva er dagens unge i Arendal opptatt av? Hva drømmer de om for byen sin?

Mellom 30 og 40 ungdommer jobbet rundt bærekraftsmålene og kom med innspill til Arendal kommunes kommuneplan for 2019-2030 i en utstilling i Bankgården.