Fra matsøppel til plantejord

-Hver femte bærepose vi handler i butikken blir til matavfall, eller matsvinn. Men har en først matsvinn, er det i alle fall viktig at det kildesorteres, sier Anita Aanonsen Jernquist, daglig leder ved Agder renovasjon.

På Heftingsdalen komposteringsanlegg lager de kompostjord av matavfallet. Matavfallet blandes med kalk og kvernet hageavfall og legges ut i ranker under tak. Rankene vendes for å tilføre luft. I denne prosessen omdannes maten og det utvikles varme og CO2. Temperaturen i rankene kan komme opp i 70°C. Den høye temperaturen gjør at uønskede mikro- organismer dør. Matavfallet etterkomposteres i 5-6 måneder. Komposten kan kjøpes på avfallsmottaket.

Jernquist opplever at etterspørselen etter denne gode jorda er så stor at de ikke klarer å produsere nok. -Med den nye ordningen og de nye dunkene, har vi økt kildesorteringen med 25 prosent, sier Jernquist, som synes folk flest er gode til å håndtere avfallet riktig. -Selv om det mest miljøvennlige er ikke å ha avfall da, tilføyer hun.

Fakta: Kaster mat for mange milliarder

Vi kaster mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Dette er ikke bærekraftig, verken for lønnsomheten, miljøet eller av etiske årsaker. Et av FNs bærekraftmål er at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. Norske myndigheter har også skrevet under på dette målet, som vi alle må bidra til å nå.

I følge FN kastes en tredel av all maten som blir produsert, og de har også beregnet at verdens matproduksjon må øke med 60 prosent innen 2050 for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Det stiller oss overfor store og alvorlige utfordringer, samtidig som miljøet og klimaet trues. Både av hensyn til miljø, ressursutnyttelse og økonomi er det derfor viktig å få redusert matsvinnet. Les mer på #KuttMatsvinn2030 i sosiale medier.

Les mer

BesøkAgderrenovasjon.no