Unge stemmer til kommuneplanen

Marthe Bjørnå, Mathea Nedenes, Marius Krum Dommersnes, Steffen Norå Svensen, Bo Einersen Kjerland og Marie L. Larsen synes det er veldig bra at ordfører, varaordfører og kommunalsjefen for oppvekst og barn kommer på besøk til Nedenes skole for å høre på deres innspill.

Flere armer rekkes i været. Ordfører Robert Cornels Nordli er på besøk på Nedenes skole og har akkurat stilt spørsmål til de åtte utvalgte elevene om hva de ville gjort om de var ordfører for en dag.

  • Bestemt at vi skulle ha leksefri skole og heller vært en time ekstra på skolen, sier en av dem.
  • Basketballbane på ungdomsskolen!
  • At vi fikk hjelp av voksne til å løse konflikter i skolegården!

Lydhøre ledere

Ordfører Robert Cornels Nordli, varaordfører Terje Eikin og kommunalsjef for barn, unge og familier, Roar Aaserud, stiller mannsterke for å høre hva elevene ved de ulike skolene i Arendal kommune mener om skolen sin. De har reist rundt og møtt elever, lærere og rektorer ansikt til ansikt rundt bord med frukt og Twist.
Lavterskel-tilbakemelding. Direkte linje inn. Ingen forslag er dumme. Her blir de unges meninger tatt på alvor. Det er tross alt de som skal vokse opp i denne kommunen.

Oppvekstpolitikken er høyst aktuell for dem. Her lærer de hvordan de kan få medvirkning på politiske prosesser. Og at engasjement nytter.

-Det er flott at de vil møte oss i vår hverdag. Dette er lavterskel og en dialog i en uformell setting som gjør at vi kan prate sammen. Elevene har forberedt seg, og det er gøy at de har lyst til å høre på dem, sier rektor ved skolen, Olav Vikse, før han blir kastet på gangen av elevene og ordføreren.

Hvordan er det bra på skolen?
Prosjektet inngår i den nye kommune- planen hvor kommunens borgere skal ha mulighet til medvirkning.


Ordfører Robert Cornels Nordli, varaordfører Terje Eikin og kommunalsjef for barn, unge og familier, Roar Aaserud, lytter til de mange innspillene fra elevrådet ved Nedenes skole.

Din stemme og hvordan folk på din skole har det, er veldig viktig for oss, sier Robert Cornels Nordli til elevene. På forhånd hadde elevrådet fått følgende spørsmål de skulle besvare – hvordan er det å være elev ved skolen din? Hva bør andre skoler lære av din skole?

Ledelsen hadde fått spørsmål om hva politikerne burde vite om skolen.Elevene ved Nedenes konkluderte med at de trivdes veldig godt på skolen sin, mye på grunn av at det var godt tilrettelagt for aktiviteter. Både i friminuttene og etter skoletiden. De registrerte også at de få som gikk alene ble inkludert.
Når vi møtes i aktiviteter, blir vi kjent med andre enn de som går i klassen. Da blir det et bra miljø, sier Steffen Norå Svensen på 9.trinn.

Tar med seg videre

Etter møtet med elevene møtte kommunens utsendte stab rektor og noen av lærerne for å høre hvilke saker de ønsker å sette på dagsorden – i tillegg til å formidle videre hva elevene hadde på ønskelisten sin. Ordfører, varaordfører og kommunal- sjef for barn, unge og familier tar med seg alle innspillene videre inn i kommunalplanens samfunnsdel.