Sammen om kunstgressbanen

I fjor høst sto den nye kunst- gressbanen bak Myra skole ferdig. Takket være et godt samarbeid mellom kommunen og det private initiativet fra ildsjelene i Myra ungdoms og idrettslag, trenger ikke fotballspillerne lenger å stå i kø for å trene.


Vi startet jobben for ny bane i 2015. Vi fikk informasjon, hjelp og veiledning av Arendal kommune om hvordan vi kunne gå frem. Etterhvert fikk vi et møte med ordføreren hvor vi la frem våre argumenter for å få like mye i tilskudd som de andre idretts-lagene tidligere hadde fått. Til slutt fikk vi 1,4 millioner til en ny kunstgressbane, sier Eirik Kaaby, som var med på å bidra til at banen ble en realitet. Resten ble finansiert av dugnad, egenkapital og spillemidler.

Å sikre at det finnes et bredt fritids- tilbud for alle, er et av målene Arendal kommune jobber med for å redusere ulikhet i samfunnet.

Det som må til, er at du må vise at det er et behov. Behovet hos oss var at det var stor tilflytning til Myra. På det verste var det 100 spillere på en halv bane, med treningstid kun to og en halv time i uka.

Eirik Kaaby

Det koster litt tid og egeninnsats å få til noe sånt. Men verdien det gir lokal- samfunnet er verdt arbeidet. Kaaby ser at banen blir mye brukt både i skoletid, som treningsarena og som et treffsted for barn og ungdom.

Kaaby synes ordningen med et spleise- lag på den måten de har fått Arendal kommune med på, er bra.

Fritiden er en viktig arena

Pål Koren Pedersen (V) mener ulikheten må jevnes ut tidlig.
– Idrett, kultur og annen fritid er viktig for at mennesker skal føle at de lever fullverdige liv. Derfor har vi i Arendal hatt stort fokus på å løfte kulturen og idretten, gjennom kulturskolen, idrettslag og et brett nettverk av frivillighet.

-Dette har gjort at vi i dag har et sterkt og levende fritidstilbud hvor mange deltar. Til slutt må nevnes nettverket «Med hjerte for Arendal», som har vært en suksess i å styrke samarbeidet mellom kommunen og de frivillige organisasjonene.

-Å redusere ulikhetene i vårt lokalsamfunn er et arbeid som må gjøres på mange områder og som aldri vil bli ferdig. Gjennom målrettet arbeid og prioriteringer, beveger vi oss stadig i riktig retning og gjør det mulig for våre innbyggere å leve rike og gode liv, hvor alle kan delta, sier Koren Pedersen.