Koordinerer det lokale initiativet

Ellen Dale, Tromøy frivilligsentral

Fra Tromøy frivilligsentral trekker Ellen Dale tråder mellom de ulike lokale engasjementene. Hun ser mye verdiskaping i å møtes på tvers for å jobbe for det samme målet. Selv blir hun så engasjert at hun nesten blir sliten av seg selv.

Det er mye som henger sammen med hverandre. Mobbing i skolen kan for eksempel motvirkes dersom det er et bra fritidstilbud for alle, slik at barn og unge blir bedre kjent med hverandre. Du mobber ikke kameraten din.

Ellen Dale, koordinator for frivillighet på Tromøy, sitter med flere forskningsrap- porter foran seg. De viser sammenhenger som hun prøver å ta hensyn til når hun jobber med de frivillige lag, foreninger og andre private initiativ på Tromøy.

Mye kan kobles sammen for å nå samme mål. Hun liker ordet samskaping. Det er et videre begrep enn å samarbeide. Hun mener det er god samskaping når ulike grupper jobber opp mot den samme visjonen og klarer å bidra inn med sin innsats og aktiviteter for et felles mål.

Må være åpenhet

Tromøy frivilligsentral skal være en koordinerende og samskapende aktør. Mandatet vårt handler om det nærmiljøet ønsker. Da må jeg ha en god dialog med dem. Du får ikke samhandling uten en åpen og god prosess, sier Dale.

Hun gleder seg til å ta fatt på rollen som en slags edderkopp som spinner tråder for en samskapende effekt som skal skape et bedre samfunn.

Jeg tror det er veldig undervurdert hvor viktig frivillighet og privat engasjement er for et samfunn. De små handlingene har en enorm virkning for samfunnet, og det er viktig med en bevisstgjøring om hvor viktig vi alle er i samfunnet.

Ellen Dale, Tromøy frivilligsentral