Fra å overleve til å leve igjen

– Kom igjen nå! Siste runden! Instruktør Anne Vatne Myhre blåser i fløyta, og de 11 treningsglade friskusene gir alt, så svetten spruter før de sirkulerer til neste øvelse. En god start på dagen enten du er plaget av ryggvondt eller angst. Eller av en eller annen grunn er ute av arbeidslivet for en periode. Her får du både trent og møtt folk. På dagtid.

Jeg har fått vennskap her. Det sosiale er vel så viktig som treningen. Har du en tung dag, drar de andre deg med.

Bent Harald Bentsen.

Han har vært ufør i ett og et halvt år og begynte å trene her for å komme seg i bedre form. Han fant fort ut at det også fikk ham i bedre mental form. Å være en del av en gruppe som regner med deg, og få inn en fast rutine hver dag, er viktig for trivselen, mener Bentsen.

– Jeg har sjauet med sykdom i flere år, før jeg røk ut av arbeidslivet og ble ufør. Da er det fort gjort å sette seg til hjemme – uten å få inn en rutine. Her får jeg en rutine og når jeg ikke har vært på treningen en dag, spør de andre hvor jeg har vært. Det gjør at du strekker deg litt ekstra for å gå på trening når du ser at du er savnet, sier Bentsen, som begynte på Aktiv på Dagtid i september.

Mosjon i hverdagen

Er du uføretrygdet, sykmeldt, arbeidssøkende eller mottar andre ytelser fra NAV, kan du bli med i Aktiv på Dagtid og trene etter ditt eget nivå. Prosjektet drives av Agder Idrettskrets som ønsker å tilby treningsglede til alle.

– 95 prosent sier de har fått bedre fysisk helse. 93 prosent sier de har fått bedre mental helse, sier Nina Thorsdahl, prosjektansvarlig for Aktiv på Dagtid. Hun møter daglig folk som har fått livsgnisten tilbake igjen etter å ha fått inn treningsrutine her.

– Vi er veldig stolte av prosjektet vårt som er i de fire kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand og Risør. Det burde vært i alle, sier hun. Det begynte som en etterspørsel fra Arendal kommune. Det manglet et tiltak som kunne være med å bidra til økt livskvalitet og arbeidsdeltakelse hos personer som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Derfor driver Agder idrettskrets tiltaket i samarbeid med NAV, Frisklivssentralen og kommunen.

– Det er idrettsglede for alle. Å sitte hjemme er ikke sunt. Vi ønsker at du skal høre om oss med en gang du får en sykemelding i hånda, sier hun.

Viktig å lage møteplasser

– Jeg tenker at det er viktig å mobilisere alle gode krefter som kan bidra til en bedre folkehelse. Her er det ikke bare helsetjenestene som kan gjøre en forskjell. Den enkelte innbygger kan bidra. Frivillige gjør allerede en strålende jobb, men kan kanskje styrkes ytterligere. Å lage møteplasser som stimulerer til aktivitet og trivsel blir viktigere enn noen gang. Ved å få mange til å gjøre litt kan vi forebygge ensomhet og redusere den uhelse som gjerne følger i kjølvannet, sier Atle Svendal, leder av komite for helse, omsorg og levekår.

Mer informasjon?

Aktiv på dagtid
Mer om «aktiv på dagtid» på nettsiden til Arendal kommune