Demokrati i praksis

Har du noen gang tenkt på at du savner et tilbud i kommunen? Eller kanskje har du en knakende god idé som du ønsker å realisere? Som en del av Arendal kommunes nye samfunnsplan er nettopp dine ønsker og behov viktige å få greie på for å utvikle en bra kommune å bo i. Og som samtidig ivaretar FNs bærekraftsmål.

Dette prosjektet savner sidestykke i hvordan det engasjerer folk. På Tromøy var det 110 fremmøtte til folkemøtet og masse bra forslag for hvordan nærmiljøet kunne bli bedre. Det er demokrati i praksis, sier Petter N. Told-næs fra Innoventi.

Det har vært arrangert folkemøter og workshop i Arendal kommune
8., 12., 14., 17. januar og 6., 12., 13., 26., og 27. februar. Oppmøtet har vært bra

Innoventi har hatt ansvaret for å dra i gang diskusjon rundt dette på noen av folkemøtene og i workshopene.

FNs bærekraftsmål kan være vanskelig å få tak på. Men kommunen bryter dem ned til det lokale og kjente. Da skjer endringene i lokalsamfunnet.

– Når initiativene kommer neden- fra, betyr det kjempemye. Det gir en legitim samfunnsplan som er bygget på demokratiet. Det er akkurat det mål 17 er – det handler om å skape et levende og godt demokrati, mener Toldnæs.

Kom med dine forslag

  • Dette er en dugnad for å spille inn drømmer, forslag og behov som gir viktige premisser for mål og strategier i utviklingen av kommunen vår fremover.
  • Arendal er blant de første kommunene som har begynt å jobbe med bærekraftmålene i lokalsamfunnet ved å involvere arendalsfolk.
  • Du kan fortsatt komme med dine innspill, ideer eller forslag. Send de på epost til: hei@digitaltfolkemøte.no eller bli med i Facebookgruppen «Digitalt folkemøte – bærekraft i Arendal».