Arendal skal være best

Arendal kommune har hatt klimanøytral drift i ti år. Å være sykkelby, er bare ett av de mange tiltakene kommunen har gjort. Alt blir ført opp i klimaregnskapet, og det utslippet som ikke kan reduseres, gjøres opp for ved å kjøpe klimakvoter. Kommunen startet nettverket Klimapartner Agder og på den måten påvirket flere andre kom- muner og næringsliv til å redusere sine klimautslipp. Nå er også både Rogaland, Hordaland, Troms og Trøndelag blitt med i Klimapartnere.

Feier for egen dør
Vi skal feie for egen dør og inviterer næringslivet og privatpersoner til å gjøre det samme, sier Ragnhild Hammer, klima og miljørådgiver i Arendal kommune. Hun ser at alle monner drar. Å gjøre noe er bedre enn å gjøre ingenting. Derfor jobber hun aktivt med tiltak som kan få opp lavutslippssamfunnet.

I klimaregnskapet til vår drift, ser vi at det er mest utslipp fra transport. 80 prosent av utslippet kommer fra kjøretøy som Arendal kommune disponerer. Derfor tar vi grep. Vi faser inn flere el-biler der vi kan. Vi har gått fra 10 til 60 el-biler. Vi etablerer også en el-bil pool på Rådhuset slik at ansatte kan bruke disse bilene i arbeidstiden og heller sykle eller gå til jobb. Da blir de også vant til å kjøre el-bil, og kjøper kanskje det neste gang. I kjelleren på Rådhuset har vi også en el-sykkel pool som de ansatte kan bruke,

Ragnhild, Hammer, klima- og miljørådgiver i Arendal kommune


Alt som foregår av tjenestereiser blir ført opp i klimaregnskapet. Alle oppfordres derfor til å ta tog eller buss på lengre reiser, der det er mulig.

Ruste opp sykkelveiene

Å ha gode sykkelveier er viktig dersom folk skal la bilen stå og heller trø pedalene på vei til byen, skole eller jobb. Gode sykkel-parkeringer må også være tilgjengelig. Kommunen har også kampanjer i samarbeid med både Sykkel- sport og Brekke Sport på Stoa om gratis utlån av el-sykkel i tre dager for å teste om det kan være et alternativ til bilen. Det må være et godt alternativ når du velger å la bilen stå, sier Hammer.

Sykkeltellerne ved Fluet og ved Strømmen viser en økning i antall syklende. Fortsatt mener Hammer at vi kan bli enda flinkere. I dag sykler mellom 3 og 4 prosent til job- ben. I Kristiansand sykler 10 prosent. De topper statistikken på landsbasis.
– Vi må minst doble det her for å se at det virker. Vi ønsker at enda flere skal sykle og gå til skole og jobb hele året, sier Hammer.

– Vi har ikke noen tid å miste. Vi vil være den beste byen i vår størrelse. Da må vi ha politisk forankring. De må heie frem dette, og satse på bedre kollektivløsninger. Dagens generasjon forventer bedre kollektivtilbud. Staten og politikerne må skjerpe seg og begynne å levere. Det haster, så vi må handle nå, oppfordrer Hammer.