Klare for å involvere seg i Arendals planer

Selv om de kommer fra Syria, Ukraina og Afghanistan, har Khaled Anfouki, Yevgeniya Looij og Fatima Heidari mange meninger om hva de synes Arendal trenger for å bli en enda bedre by å bo i.

– Jeg drømmer om mer turisme i Arendal og at mennesker blir interessert i -området og vil investere her. Jeg har også en stor drøm om jobb så fort som mulig slik at jeg kan bidra i samfunnet. Jeg ønsker ikke å sitte hjemme, sier Evy Looij fra Ukraina som er utdannet økonom i hjemlandet.
Under det digitale og sosiale folkemøtet som ble arrangert av Med Hjertet for Arendal i samarbeid med Arendal voksenopplæring, var målet å vise hvordan alle kan komme med innspill på kommunens digitale plattform.


Alle tre synes det er veldig viktig å involvere seg og å knytte enda tettere bånd mellom innvandrere og nordmenn. De går i samme klasse ved Arendal voksenopplæring, og er på et høyt faglig nivå. Her har alle bakgrunn som høyt utdannede fra hjemlandet og de er engasjerte i å knytte nettverk med nordmenn.


-Jeg fant fort ut at det var to samfunn – ett for nordmenn og ett for innvandrere. Målet er å finne en kobling mellom disse, for eksempel gjennom aktiviteter i kommunen som kan være samlende. Det er bra med deltagerrådet som jeg er med i. Og prosjektet «Folk møter folk».


Khaled Anfouki fra Syria

Alle kan påvirke samfunnet mener Fatima Heidari fra Afghanistan, derfor er det bra med det digitale folkemøtet hvor alle kan sende inn egne meninger.
– Jeg vil gjerne ha en svømmehall i Arendal, som den i Froland. Det er flere av oss på Voksenopplæringen som ikke kan svømme, og en svømmehall er også bra for sosiale forhold. Og så må vi ha et bedre busstilbud, siden det er mange som ikke har bil. Det er også mer miljøvennlig, sier Heidari.