Slik kan vi nå bredest mulig ut

I forbindelse med den nye kommuneplanens samfunnsdel er kommunen opptatt av å nå bredest mulig ut til befolkningen.

– Møtet i Kunnskapshavna var vårt bidrag til å samle folk fra ulike miljøer, sektorer og nasjonaliteter, slik at de kunne diskutere fremtidens Arendal i felleskap.

Det var stor stemning når deltakerne som er i startfasen av sin norskopplæring, fikk bidra med innspill til den nye kom- muneplanens samfunnsdel, sier Hilde Mjøs, samfunnskontakt ved Arendal voksenopplæring.

Møtet var et samarbeid mellom Arendal voksenopplæring ved initiativtaker Hilde Mjøs, pedagogene Hege Hæier og Janne Rørvik, i samarbeid med Med hjerte for Arendal ved Lisbeth Iversen.

Sikre økt demokrati

Lisbeth Iversen, leder for Med Hjerte for Arendal, synes det er veldig spennende at kommunen samarbeider om en så ny og innovativ måte å jobbe på.
– Og det at innovasjonsavdelingen er så aktivt med i prosessen med sam- funnsplanen, gir dette arbeidet en ny giv. Politisk og administrativ ledelse og representanter fra næringsliv, lag og organisasjoner utgjør styringsgruppen for samfunnsplanen, informerer Iversen.
Hun synes også samarbeidet med Arendal voksenopplæring er unikt i denne sammenhengen.
– De viser en fantastisk innsats for å sikre økt demokrati og medvirkning for alle deltakerne ved Arendal voksenopplæring, sier Iversen.