Byen må være for alle

Vigids Lavik er opptatt av at kommunen tenker universell utforming så byen kan brukes av alle. Hun mener det er viktig å gi innspill til kommunens samfunnsplan, men også direkte til private butikk og restauranteiere i sentrum.


Vigdis Lavik er leder for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og sitter selv i rullestol. Hun kommer ofte med innspill til byplanleggingen. Veldig mange av byens cafeer og restauranter er ikke enkle å komme inn i om du sitter i rullestol. Også mange butikker.

Vi tar en liten tur inn i gågata i Arendal. Vigdis viser hvor hun ofte møter hindringer på veien.
-Brostein. Se hvordan de blir etterhvert, sier hun og peker på noen sprikende stein som er ganske så vanskelig å rulle over. Og dersom en bruker en fargestrek for å markere hvor trappen begynner, er det lettere for svaksynte å se også, sier hun.

Inviterer politikere

Vigdis Lavik er leder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og vet hvor viktig det er å gi tilbakemelding om hvordan det best kan utformes universalt så alle kan bruke byen. Her spør hun om innehaver av Elite Foto, Jan Espen Thorvildsen, kan fjerne den store kassen i toppen av rampen, så det går an å komme lett inn i butikken uten hjelp.

En gang i måneden har Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne møte. Her inviterer de ofte politikere fra ulike komiteer inn for å fortelle dem hva de bør ta hensyn til. Lavik deltar også med innspill i politikernes komitémøter. Uten å engasjere seg, er det fort gjort å ikke huske på universell utforming når noe skal bygges.

Blitt mye bedre

Lavik setter pris på den åpne prosessen kommunen har gjort i den nye samfunns- planen. Her kan alle komme med innspilltil hva de mener er viktig for å utvikle byen til det beste for alle.

-Politikere og administrasjonen er mer lydhøre nå, enn da jeg kom inn. Vi har en god dialog. Men vi må hele tiden følge med, sier Lavik.