Arendal skal jobbe med 10 bærekraftsmål

Bystyret har valgt å ta utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål i arbeidet med neste kommuneplan. FNs bærekraftsmål er en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, sikre god helse, utdanning, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

– Arendal kommune ønsker å ta sin del av ansvaret med lokal innsats for å nå målene. Alle 17 målene er viktige. Men vi har valgt å fokusere på 10 av målene, hvor vi tror vi som lokalsamfunn enten har noen ekstra utfordringer vi bør løse eller ekstra gode forutsetninger for å bidra, sier varaordfører Terje Eikin (KrF).

Mange bedrifter og frivillige organisasjoner er allerede i gang å jobbe med bærekrafts- målene både for egen virksomhet og med innspill til kommunen.

– Jeg håper enda flere prioriterer å bli med på dette viktige arbeidet, sier Eikin.

-Vi er nå i oppstarten av arbeidet med en ny kommuneplan: Drømmer og strategier for videre utvikling av Arendal kommune. Derfor vil jeg ha med meg alle innbyggerne på dette viktige arbeidet, sier

Terje Eikin (KrF), varaordfører
Varaordfører Terje Eikin (KrF) vil ha innspill fra innbyggene på kommuneplanen


Visjon forplikter

– En slik visjon vil forplikte oss som politikere når vi prioriterer. En visjon må gi retning og utfordre, avslutter Eikin. Han vil at Arendal kommune skal oppleves som en sterk medspiller for innbyggere, frivilligheten og næringslivet. Og foreslår derfor «Din medspiller» eller «Sammen om målene» som innspill i debatten om ny visjon for kommunen, som han også mener er en viktig del av prosessen med ny kommuneplan.

Utfordringer som vi må ta tak i:

  • For få unge – økende andel eldre som ikke lenger er i arbeid.
  • For mange som ikke fullfører videregående opplæring og som av ulike grunner ikke kommer i arbeid.
  • Arbeidsplasser flyttes fra Arendal mot Kristiansand.
  • Vi må redusere utslipp som er negative for klimaet.
  • Vi trenger flere arbeidsplasser og vekst i næringslivet.
  • Har vi de rette boligene for å tiltrekke oss barnefamilier og unge mennesker?
  • Demokratiet er sårbart. Vi må skape engasjement for deltakelse og bygge tillit til politikere.

Planen klar?

Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas av bystyret senest i august 2019. Den skal sikre en god utvikling i kommunen vår.

Kom med dine innspill:

  • Dette er en dugnad for å spille inn drømmer, forslag og behov som gir viktige premisser for mål og strategier i utviklingen av kommunen vår fremover.
  • Arendal er blant de første kommunene som har begynt å jobbe med bærekraftmålene i lokalsamfunnet ved å involvere arendalsfolk.
  • Du kan fortsatt komme med dine innspill, ideer eller forslag. Send de på epost til: hei@digitaltfolkemøte.no eller bli med i Facebookgruppen «Digitalt folkemøte – bærekraft i Arendal».

Du kan komme med innspill i det digitale folkemøtet til og med april 2019.