Raet nasjonalpark er havet

Havområdet er viktig for økosystemet. Raet nasjonalpark ble en realitet i 2016 for å verne et spesielt naturområde som strekker seg fra Valøyene i Grimstad via hele Arendals kyststripe til Lyngør i Tve- destrand. Nasjonalparken består av i alt 607 kvadratkilometer kystnatur og hav.

Havet er nå truet av både plast, annen forurensing og klimaendringer, og det er derfor viktig å ta vare på større helhetlige områder der økosystemene kan fungere.

I januar i fjor startet forskningsmiljøer, akademia, forvaltning og næringslivet på Agder opp arbeidet med å belyse hvordan Agder kan bli mer offensiv og utnytte de fortrinnene som finnes i landsdelen når det gjelder marin verdiskapning.

I det nye, blå kompetansesenteret skal forsknings- og undervisningsmiljøene på Sørlandet kobles sammen med annen forvaltning og næringsliv. Forskerne vil jobbe sammen med private næringsaktører og med kommunene i regionen om å sette konkrete pilotprosjekter ut i live.

Foto: Jarle Kvam