Arbeid mot mobbing gir resultater

• Fylkesordfører Gro Bråten delte ut fylkeskommunens pris for arbeid mot mobbing for 2018 til Rykene skole representert ved rektor Linda Fagermo Hjørnevik og FAU-leder Emelie Langemyr Eriksen. • Fra venstre: Dag Eide, Linda Fagermo Hjørnevik, Peter André Busch, Emelie Langemyr Eriksen, Gro Bråten og Diagnora Lise Løddesøl. Foto: Jan Aabøe

Rykene skole ble tildelt Aust-Agder fylkeskommunes pris for arbeid mot mobbing for 2018. Linda Fagermo Hjørnevik er rektor ved skolen og er veldig stolt når hun forteller om det barn, foreldre og ansatte har fått til.

Trivsel

-Å trives på skolen er en forutsetning for å lære og en forutsetning for å mestre. Samtidig viser nyere forskning at barn må oppleve å bli sett og verdsatt. For å få til gode relasjoner mellom elev – lærer, ser jeg det er viktig å ha gode relasjoner også blant de voksne. Trivsel smitter, sier hun.

Læring for livet

Skolen har gjort mye forskjellig, men det viktigste har vært å involvere alle på skolen. Alle har vært med å lage en felles visjon og elevene har tegnet logo. «Læring for livet» er hele skolens visjon.

Skolen har valgt et tema for hvert skoleår. Hver tema skal gjennomsyre alle samtaler med elevene det skoleåret. I 2017/2018 var temaet å ta gode valg og at valgene dine får konsekvenser.

  • Velger du å si hei?
  • Velger du å arbeide i timene?
  • Velger du å være en venn?

Skolen bruker programmet «Mitt valg» i dette arbeidet. Dette er et program som mange andre Arendalsskoler også bruker.

Aktiviteter har vært et viktig fokus. Skolen har valgt en variant av aktivitetsledere i friminuttene. Hensikten er at elevene selv skal være med å bidra til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, ved at de selv organiserer og velger aktiviteter i friminuttene. Foreldreutvalget har sponset aktivitetskasser til alle klasserom.

Oppmuntring til å jobbe videre

Å få Aust-Agders fylkeskommunes pris for arbeid mot mobbing var en stor oppmuntring for lærere og elever, men også for foreldre. Rektor Linda Fagermo Hjørnevik synes det er koselig når voksne og foreldre stopper henne på butikken og sier «Dette var stas!»

Vi har et personale som hver dag jobber for at elever skal ha det bra på skolen. Vi prøver å ta tak i tingene med en gang og involverer foreldrene raskt slik at vi sammen kan ordne opp.

Linda Fagermo Hjørnevik, rektor ved Rygene oppvekstsenter

-Men det at skolen nå har vunnet en pris betyr ikke at det ikke finnes mobbing på skolen vår, sier rektor. Vi har våre utfordringer.

Prisen betyr at skolen har fokus på denne viktige utfordringen og at de gjør en innsats for å forebygge og bekjempe mobbing. Det å få en slik pris motiverer til å gjøre enda mer for å skape en trygg, inkluderende og god skolehverdag – for alle.

Vil du vite mer? Kontakt:

Linda Fagermo Hjørnevik
Tlf: 951 87 869
E-post: linda.fagermo.hjornevik@arendal.kommune.no