Arbeid i nettverk

Arendal har mange spennende muligheter for å jobbe sammen. Torvgata 7 er ett av mange co-workingmiljøer. Foto: Mona Hauglid.

Å delta i et nettverk kan skape samarbeid på tvers som kan gi verdi til både samfunnet og bedriften. Her er noen av nettverkene i Arendal kommune.

Bynett Sør
Bynett Sør skal være nav for kunnskaps­ utvikling, dialog og samskaping, samt en møteplass for forskere, planleggere i kommuner og fylkeskommuner og næringslivsaktører og foreninger og lag som driver med, og er opptatt av, byutvikling på Sørlandet. Målet er å skape et bredt nettverk med deltakere innenfor alle målgruppene.

Nettverket består av:
• Agderforskning
• NIBIO
• NIVA
• Teknova
• Universitetet i Agder
• Arendal, Farsund, Flekke­ fjord, Grimstad, Kristiansand, Lillesand, Lyngdal, Mandal, Risør og Tvedestrand kommuner
• Aust­Agder fylkeskommune
• Husbanken Sør
• Knutepunkt Sørlandet
• Kommunesamarbeidet Østre Agder, Vest­Agder fylkes­ kommune
• Arendal Næringsforening
• AsplanViak
• Eyde­klyngen
• Grimstad Næringsforening
• HSH utvikling
• J.B. Ugland Eiendom
• Klimapartnere Agder
• Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
• Rambøll
• Skeie Eiendom
• Agder Arkitektforening
• Jernbaneforum Sør
• Kirkens Bymisjon

Leder er William Fagerheim.
Besøk Bynett sør sin nettside.

Arendal by
Selskapets formål er å bidra til en positiv
utvikling og verdiskaping i byen. Målet er å være en attraktiv samarbeidspartner for nærings­ liv og offentlige myndigheter, og samtidig være en sentral aktør i langsiktig positiv utvikling for byen.

Selskapet er et økonomisk for­ pliktende partnerskap mellom Arendal kommune, gårdeiere, butikkdrivere, restauranter/ serveringsnæring, hoteller og andre næringsdrivende i byen. Selskapets virksomhetsområde er Arendal sentrum.
Alle næringsdrivende som har sitt virksomhetsområde i sentrum kan være aksjonær i Arendal By AS.

Leder er Hanne Gulbrandsen.
Besøk Arendal by sin nettside.

Eyde-klyngen
Eyde­klyngen er en klynge for prosess­industrien på Sørlandet som jobber sammen for en bære­kraftig og konkurransedyktig industri. Industrien ønsker å løse verdens ressursutfordringer. Målet deres er å knekke koden for å produsere fremtidens produkter med minst mulig ressursbruk – ved å jobbe sammen som en klynge. Klyngen skal ha fokus på sirkulær økonomi – som en lønnsom og konkurransedyktig vei å gå for bedriftene i fremtidens industri.

Leder er Helene Falch Fladmark.
Besøk Eyde-klyngen sin nettside.

Arendal næringsforening
Næringsforening ble etablert i 2005 med formål om å fremme næringslivets interesser i Arendalsregionen og å drifte Arendal Handelskammer.
Foreningen har over 300 medlemmer som spenner fra store, børsnoterte selskaper, til banker og forsikringsselskaper, samt flere små­ og mellomstore bedrifter innenfor en rekke ulike bransjer. Foreningens målsetting er å være en sterk og solid forening med tyngde i lokal­samfunnet. For å klare dette, er en prioritert oppgave å få store deler av næringslivet i Arendal som medlemmer i foreningen.

Leder er Morten Haakstad.
Besøk Arendal næringsforening sin nettside.

Co-working kan skape spennende samarbeid

Å dele kontorlandskap med andre, kan skape spennende vekstmiljøer.
Her er noen av Arendals co-workingmiljøer.