Sentrumsregnskapet

Byplanlegger Elin Lunde i Arendal kommune holder på med å samle inn data over hvor folk beveger seg, og hvor de bruker penger i sentrum.

For å kartlegge hvor folk legger igjen pengene sine i sentrum, skal byplanleggerne i Arendal kommune gjøre opp regnskapet. For å gjøre Arendal sentrum mer attraktiv, skal kommunen finne ut hvor folk helst beveger seg i sentrum. Og hvor pengeflyten går.


For å legge til rette for et enda mer levende og attraktivt bysentrum, trenger vi fakta og ikke synsing. Da trenger vi en faktabasert statusrapport som beskriver tendenser for hvordan folk bruker Arendal sentrum

Elin Lunde, byarkitekt i Arendal kommune

Planen er å gjøre dette hvert annet år, for å fange opp utvikling og endringer. Dette er første gang et slikt omfattende prosjekt gjøres.

Hvordan bruke sentrum?
– Et sentrumsregnskap vil være et godt supplement til det pågående arbeidet med areal-­ og transportplan for Arendalsregionen, mener Lunde. Sentrumsregnskapet skal gi oss et tydelig bilde på hvordan vi bruker sentrum i dag, og hvilke tendenser vi kan se for fremtiden. Det vil vise hvor mange som bor og jobber i sentrum, hvordan man kommer seg til sentrum, hvem som handler her, og hvilke faktorer som gjør at man velger sentrum. Det vil være et viktig grunnlag for felles forståelse av bysentrum og for å skape engasjement og ønske om å dra i samme retning.

Telling av biler, sykler og folk
– Det vil gi mer forutsigbarhet når beslutningene tas ut fra riktig og god kunnskap, mener Lunde. Det vil bli et omfattende arbeid med å samle inn all informasjon. Både manuell og automatisk telling av biler, syklister, fotgjengere og folk som oppholder seg i byen, omsetningstall fra butikker, aktiviteter i sentrum er noe av det som må samles inn for å få et solid og ordentlig regnskap. I tillegg til en spørreundersøkelse av befolkningen.
Både Fredrikstad, Larvik og Trondheim har gjort en liknende kartlegging.