Trenger flere yrkessjåfører i lære

ENESTE YRKESSJÅFØRLÆRLING: Tina Schults er eneste lærling som yrkessjåfør, og trives veldig godt med å kjøre buss.

Yrkessjåførlærling Tina Schults kan velge og vrake i jobber når hun er ferdig i læretiden. Sørlandet er den regionen hvor det er mest behov for at flere tar jobb bak rattet.

Likevel er hun i dag den eneste lærlingen i yrkessjåførutdanningen iArendal. Denne bransjen ligger på bunn i hva folk velger å utdanne seg til.
– Jeg valgte yrket på grunn av den fleksible hverdagen og for å komme ut av kontoret. Jeg har jobbet frem til nå på kontor og har drømt om dette en stund, sier Tina Schults.

Liker alt med motor
Da hun flyttet fra Drøbak for noen år siden, tok hun etterhvert det store steget ut i etterutdanning som yrkessjåfør.Hun har alltid likt å kjøre alt som har motor,og har lappen på de fleste tunge kjøretøy. I dag er det morgenbussen mellom Grimstad og Eydehavn på høstens første snølag hun får bryne seg på.
– Jeg sier ikke hva jeg tenker, men her er det bare å ta det helt med ro. Jeg er ti minutter for sent ute, men det tar den tiden det tar, sier hun og svinger den store bussen pent og pyntelig ut av rundkjøringen.
– Hun kjører veldig fint og forsiktig, kommer det bekreftende fra damen i setet ved siden av.

Lærer masse
Da Tina valgte å utdanne seg til yrkessjåfør, vakte det noen reaksjoner. Moren synes det var et rart valg, faren synes det er kjempegøy.
– Det var utfordrende å starte på skole, men det er kjempegøy å jobbe med dette. Du lærer masse. Den som intet våger, intet vinner, sier Tina.
– Men du er eneste lærling i dette yrket i Arendal. Dere er kanskje ikke så mange jenter i bransjen heller?
– Det er faktisk en god del jenter i alle aldre her. Og det er flott, for vi vil ha flere damer inn.
Det er kjempemessig om flere tør å våge seg ut,oppfordrer Tina,som er ferdig med læretiden i juni.

Satser på lærlinger
Arendal kommune som organisasjon er en av Aust- Agders største lærebedrifter. Som en sentral samfunnsaktør og tjenesteleverandør for Arendals befolkning, må kommunen sikre kvalifisert arbeidskraft i kommunen i årene som kommer. Og kommunen har mål om å bli enda bedre. Innen 2021 skal de ha 140 lærlinger i kommunen hvert år.

– Vi oppfordrer private til å ta inn lærlinger. Kommunen er uten tvil den største lærlingebedriften. Staten minst. Lærlinger er kanskje den sterkeste satsingen for Arendal kommune de neste fire årene.

Vi ønsker å sikre oss kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. Det er særlig i helse- og omsorgssektoren den store veksten kommer.

Karl Mork, kommunalsjef for HR og ansvar for lærlingesatsingen i kommunen

Trives med helse-og omsorg
Det er flest lærlinger i helse- og omsorgsyrkene. Susanne Walderhaug er en av de kommunale lærlingene og er veldig glad over å få være i lære helse- og omsorgsfaget på Nyskogen bo- og omsorgssenter på Hisøy.
– Jeg gjør noe jeg trives med. Og vi gjør ganske mye forskjellig, og har fokus på livsglede. Jeg kan ikke tenke meg å jobbe med noe annet.Det er koselig å jobbe med gamle og være med på å gjøre dagen deres bedre,sier Susanne og skjenker i kaffe til en av beboerne i spiserommet.
Hun har jobbet her siden august og er ferdig med læringstiden her i mai.Da skal hun over i boveileder- tjenesten i seks måneder.


Jeg er veldig fornøyd, og får god oppfølging både fra veilederen min og fra opplæringskontoret. Jeg lærer absolutt mest her i jobb. De behandler meg som om jeg skulle vært vanlig ansatt.


Susanne Walderhaug, lærling

Færre i det private
Det er færre lærlinger i det private næringslivet. Flest i kommunale stillinger.

-Målet vårt er at all ungdom bosatt i Arendal kommune som søker lærlingeplass skal få plass. Så langt er dette en satsing som har gått veldig bra. Det ser ut som om vi, sammen med de private, greier å dekke etterspørselen mer eller mindre, sier Karl Mork, som har ansvar for de kommunale lærlingeplassene.

Å ha nok lærlingeplasser er viktig for å få nok kompetent arbeidskraft. I dag er det 103 lærlinger. De fleste er innen barne – og ungdomsarbeid eller helse – og omsorg. Det er vedtatt en fireårsplan for satsing på lærlinger. I 2021 skal det være omtrent 140 lærlinger i kommunen. Altså nesten 40 flere enn det er i dag. Prisen på dette vil være over 16 millioner kroner. En økning på 8,7 millioner fra 2017-nivå.

-Kanskje vi kan bli det fylket i Norge som har flest lærlinger per tusen innbyggere? Nå er utfordringen å rekruttere nok veiledere, sier Mork.

For å skaffe lærlingeplasser til alle som ønsker det, er det ikke nok at kommunen alene øker antall lærlingeplasser. Samarbeid med næringslivet i Arendal er viktig for å få økt tallet på lærlingplasser i hele kommunen. Derfor vil kommunen også arbeide aktivt sammen med Arendal næringsforening, Aust–Agder fylkeskommune og andre aktører for å stimulere andre offentlige og private virksomheter til også å opprette tilstrekkelig antall lærlingeplasser.

Garantert jobb
Arendal kommune som bedrift har en egen lærlingegaranti. Kvalifiserte og egnede lærlinger med læretid i kommunen, som blir tilbudt jobb, garanteres at det blir 100 prosent stilling når læretiden er ferdig og de har bestått fagprøven.


Det vi får igjen av å ha lærlinger, er friske øyne og nye tanker. Det er veldig nyttig for oss. Jeg håper dette påvirker andre aktører på å ta inn lærlinger. Jeg oppfordrer private til å gjøre det,

Karl Mork, kommunalsjef HR og IKT, Arendal kommune

I tillegg er de er sikret kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer.
-Samtidig som vi sikrer ungdom en god utdanning og en ordentlig start på arbeidslivet, sier Mork. Stikkordet for lærlingesatsingen er fornyelse, ny kompetanse og arbeidskraft i fremtiden for bedriftene.
-Vi trenger den arbeidskraften, avslutter Mork.
Arendal kommune som lærebedrift har lærlinger i følgende fag: Helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, kokkefag, kontor- og administrasjonsfag og tekniske fag.