Går trygt til skolen

Rekker ut handa: Trygge skoleveier er viktig.Victoria Duedal (6) vet godt hvor hun må se seg ekstra for når hun skal krysse veien. Kampanjen Barnetråkk og Skoletråkk får kartlagt hvor barna ferdes, og kan bidra til enda tryggere nærmiljø for de unge.

Kampanjer som ”Barnetråkket” og ”Skoletråkket” sørger for at Victoria (6) får en trygg skolevei når hun begynner på Myra skole til høsten.

– Rekk ut hånda! Sånn ja, roper mamma Ellen Anita Duedal fra sidelinjen når datteren Victoria skal krysse veien over til skolen.
Til høsten begynner Victoria på skolen, og både sekk og gårutiner til skolen er i boks.


Gang – og sykkelvei hele veien fra huset deres på Romsdølen og til Myra skole sørger for at veien er trygg å gå sammen med klasse-­venninner og en storesøster som begynner i 7. klasse.

Victoria stråler spent lykke når hun kommer inn på skoleplassen der flere av barnehagevennene står og venter på at rektor og lærerne skal følge dem inn til klasserommene. Førskoledag på Myra skole er stas. I dag får hun møte læreren sin for første gang.

– Det blir gøy å begynne på skolen, synes Victoria, som har pyntet seg med gullsko, sommer­ fuglspenner i håret, My Little Pony­kjole og matchende sekk. Øredobbene ble glemt på kjøkken­ benken,men det er allerede glemt nå i spenningen over hvordan klasserommet ser ut.

Første skole

Myra skole er med i både Skoletråkket og Barnetråkket. Det handler om å kartlegge veier og stier både til skolen og der barna går eller sykler til og fra trening.Vi ser at det er noen veier barna bruker som ikke er trygge, og dette spiller vi inn for kommunen, sier rektor ved Myra skole, Geir Stave.

Myra skole var første skole i Arendal som var med i Barnetråkk. Poenget med ordningen er at barns stemmer skal bli hørt i de politiske prosesser.

– Barnetråkk handler både om å bevege seg mye, og å bevege seg på en sikker måte. Når vi tenker utbygging må vi vite hvilke områder barn bruker, så vi ikke bygger en stor parkeringsplass rett ved der barna ferdes til og fra skolen, sier Stave.

– Det er mye utbygging her i Myra, men både skolen og barne­ hagen er flinke til å snakke med barna om dette, og hvordan de skal gå trygt.Vi hadde jo en døds­ulykke her for noen år siden, sier Ellen Anita.

Kampanjen Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisnings­ opplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokal­ politikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes. Ikke bare for en trygg skolevei, men også for å bevare fine lekeområder i fri natur.

Viktige friarealer

Å bevare områder der barn kan ferdes fritt, er viktig både for barns trygghet, men også for at de kan utfolde fantasien sin i spennende uteområder. Merete Lund Fasting, forfatteren bak boka «Barns utelek», har snakket og lekt med mange barn ute for å finne ut hvordan de leker der. Både hun og barna hun har snakket med synes det er synd om de frie uteområdene med skrenter, trær og skogholt blir erstattet av planerte lekeplasser med gummiunderlag.


– Vi må passe på at vi ikke gjør det så ordentlig overalt. Vi må ikke rydde alt. Unger elsker kratt og naturmaterialer. Løse materialer de kan flytte på, som stein, stokker og pinner er spennende for barn. Vi ser at de som leker med naturmaterialer har mer kreativitet i leken

Merete Lund Fasting

Selv om Myra bygges ut, er det fortsatt fine skogholt rett bak byggefeltet hvor Victoria bor. Her leker hun ofte med venninnene i nabohusene.

Undersøkelser viser at barn i dag har mindre mulighet for å bevege seg fritt, og de går sjeldnere til skolen. Samtidig er det sånn at når barn bruker kroppen til og fra skolen, blir de også mer konsentrerte. Dette er bakgrunnen for at Myra skole, blant flere skoler i Arendal, er med på kampanjen Skoletråkket. Her teller læreren opp hver dag hvor mange som har gått eller syklet til skolen.


Trygg i trafikken: Lærer Vidar Sirevåg viser elevene hvordan de bruker gir,
bremser og balanse for å ha bedre kontroll på sykkelen.
Bak står Vegard Hovland (12), Vetle Hoff (12) og Kristoffer Sten Johnsen (10)– Det er mye bedre for naturen å sykle eller gå til skolen enn å bli kjørt, sier Oliwia Korteras (10) i 5A ved Stinta skole, som tar følge med venninnene sine til og fra skolen. Klassen hennes ble best av alle skolene i Arendal, med 99,15 prosent gåing eller sykling til skolen i perioden 5. april til 24. mai.

Dette er gøyere enn å vinne fotballkamp. Der får vi jo ikke penger og kinobillett, sier klasse­ kamerat Sigurd Stamnes Gonsholt etter at de hadde mottatt førsteprisen på 3000 kroner og kinobilletter til hele klassen for den formidable innsatsen.

– Skoletråkk er et virkemiddel for å styrke bevisstgjøringen om betydningen av å gå og sykle til skolen for helse, miljø, trafikksikkerhet, konsentrasjon og læring, sier ansvarlig for Skoletråkk, ToneWorren Kløcker. Hun er rådgiver for folke­helse og levekår i kommunen, og er i tillegg barn og unges representant i plansaker. Hun er veldig fornøyd med deltagelsen og ønsker flere klasser og skoler velkomne til en ny Skoletråkk­ kampanje i 2019.

Klassene som vant skoletråkket 2018

Fakta om Skoletråkket:

  • Skoletråkk er en konkurranse for elever på barne­ og ungdomsskoler. Formålet er å få flest mulig elever til å gå eller sykle til skolen.
  • Mer enn 40 prosent av alle elever blir kjørt til og fra skolen. Å få flere av dem til å gå eller sykle har mange fordeler: Bedre helse, tryggere skolevei, bra for miljøet og bedre læring fordi elevene har brukt kroppen før de setter seg ned på skolen.
  • Hver morgen rekker elevene opp hender om de har syklet/gått eller tatt buss eller kjørt bil. Lærer eller ansvarlig elev noterer tallene på klasseromsskjema.Ved konkurranseslutt kåres vinnerne.
  • Våren 2018 vant Stinta skole med klasse 5A. 61 klasser fra 6 skoler i kommunen deltok. Beste i kategorien 1.og 2.klasse: Eydehavn med 2.trinn. Beste i kategorien 3. og 4.klasse: Birkenlund med 3B.
  • Kontakt for Skoletråkk er Beate Fiszkal. Ring gjerne for en prat på mobil 944 891 94 eller send en mail til e­post: Beate@fiszkal.no