Inkludering og samskaping


For å beholde og videreutvikle en sterk innovasjonskultur har bystyret etablert et innovasjonsstipend som kommunale avdelinger og prosjekter kan søke. Stipendet bidrar med prosesstøtte til videreutvikling av en aktivitet, samt en liten sum til videreutvikling. I 2017 retter stipendet seg mot aktiviteter som bidrar til inkludering og samskaping. Det er ønskelig at de som søker også trekker inn eksterne ressurser eksempelvis fra frivillig sektor eller sosiale entreprenører.

Søknadsfristen for midlene i 2017 er 30. september.

Her kan du lese Arendal kommunes Inkluderingsstrategi

Har du spørsmål? Ta kontakt med Anne Cathrine Haugland


Denne ble først postet i en tidligere blogg 11. september 2017.