Fremtidens kommuner – møteplass for innovasjon i kommunene

Torsdag 15. juni går Fremtidens kommuner (tidligere Arendalskonferansen) av stabelen for 17. gang. Konferansen samler kommuner, frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og private aktører til kunnskapsdeling og dialog om innovasjon og nyskaping.

I løpet av konferansen kårer statssekretær Paul Chaffey vinneren av Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris. Arendal kommune fikk prisen i 2014. I år er Horten, Oppegård og Asker kommune nominert til prisen.

På årets konferanse tar vi for oss hvilke muligheter digitale løsninger gir for kommunale tjenester, samtidig som det kommunene har høye ambisjoner om å jobbe tettere sammen med innbyggere og tjenestemottakere om fremtidens løsninger. Vi følger opp tematikken rundt Hva er viktig for deg? og får blant annet besøk av Hilary Cottam fra London som sies å være opphavskvinnen bak begrepet relasjonell velferd. Hun mener at offentlige tjenester vil gi markant bedre resultater dersom en god relasjonen mellom tjenesteyter og mottaker en en del av tjenesten . Så hva hvis de som mottar tjenester først intervjuer sin saksbehandler for å undersøke om de er på bølgelengde?

Rådmann i Asker kommune Lars Bjerke forteller om prosessen med å bygge en helt ny, sammenslått kommune.

Lokalt i Arendal presenterer Med hjerte for Arendal arrangerer en egen parallellsesjon under om byutvikling og viser smakebiter både fra Med hjerte for Arendal, Gateentreprenørene og DOGA-prosjektet Levende lokaler.

I løpet av de to dagene konferansen varer får vi presentert løsninger fra de kommunene som ligger lengst frem når det gjelder innovative løsninger. Forskningsrådet presenterer nye muligheter for kommunene i å trekke forskning inn arbeidet med å utvikle morgendagens tjenester og i tillegg får vi besøk av en rekke sosiale entreprenører som utfordrer kommunene med nye løsninger på dagens problemer.

Hvorfor er konferansen viktig for Arendal?
Fremtidens kommuner (Arendalskonferansen) har i løpet av sine 17 år gitt Arendal en unik posisjon i Norge når det gjelder nytenkning og utvikling i kommunal sektor. Det at så mange besøker konferansen og ikke minst at så mange ønsker å bidra som samarbeidspartnere bidrar til at Arendal kommune får en unik kompetanse på innovasjon og nye løsninger.

Konferansen blir til i partnerskap med 30 nasjonale og regionale aktører, blant annet KS, KMD, Difi og Forskningsrådet. Nye partnere i år er Asker kommune, Universitetet i Agder og Statens Seniroråd.

Noen smakebiter fra programmet — http://fremtidenskommuner.no/arendalskonferansen-2017/program-2017/

Foredragene sendes direkte på www.fremtidenskommuner.no


Denne ble først postet i en tidligere blogg 14. juni 2017.