Arendal nominert til Bosettingsprisen 2016

Å skape gode møter mellom mennesker er kjernen i Arendals inkluderingsarbeid. For andre gang er Arendal kommune nominert av IMDi Sør til Bosettingsprisen for å være både raus, innovativ og systematisk i arbeidet med å bosette og inkludere flyktninger.

Nominasjonen er en annerkjennelse til alle i Arendal som på ulikt vis bidrar til at mennesker på flukt kjenner seg velkommen og får mulighet til å etablere en trygg og god tilværelse her. Arendal er en mangfoldig og inkluderende by, takket være en god felles innsats fra kommunen og frivilligheten i Arendal.

Se film fra Arendals inkluderingsarbeid her:

Arendal har en raus holdning til å bosette flyktninger, og et kvalifiseringsarbeid preget både av struktur, systematikk og nyskaping, på en måte som få andre kommuner kan vise til. Det mener IMDi Sør, som står bak nominasjonen.

Det systematiske arbeidet med bosetting og integrering er resultatet av en lang prosess. Arendal landet på at dette arbeidet ikke kan baseres på dugnad, men må inngå i et langsiktig perspektiv i alle kommunens sektorer. Resultatet ble flere bosatte flyktninger og en grunnmur av inkludering, som ligger til grunn for alle kommunens planverk.

Siden 2012 har Arendal hatt høyere bosetting av flyktninger enn andre kommuner med tilnærmet samme folketall. I 2016 vedtok kommunen å bosette 150 personer, inkludert 35 enslige mindreårige.

Arendal kommune var 1 av 6 kommuner som ble nominert til bosettingsprisen til IMDi i 2016. Med over 400 kommuner i Norge har vi stor grunn til å være stolte!


Denne ble først postet i en tidligere blogg 28. april 2017.