Motivasjonsteknologi skaper treningsglede for eldre

I eldre år opplever mange at det kan være vanskelig å være i aktivitet. En del eldre får også en demenssykdom som gjør det vanskelig å orientere seg og utføre aktiviteter som tidligere har vært en selvfølge. Sykling er en slik aktivitet. I prosjektet «Sykling på gjengrodde stier» får eldre mennesker mulighet til å dra på sykkeltur i trygge omgivelser. En spesialtilpasset sykkel, en stor TV skjerm og en PC med 800 filmer av fine sykkelturer, fra kjente og mindre kjente steder, motiverer syklisten til å trø på!

Konseptet er et helhetlig system basert på en kombinasjon av velferdsteknologi, treningsmotivasjon, kognitiv trening og trivselstiltak. Hensikten er å lage helsebringende og inkluderende aktiviteter. Pilotprosjektet ble igangsatt av Arendal kommune i 2015. En sykkel ble plassert på Varden aktivitetssenter og to sykler ble plassert på Saltrød bo- og omsorgssenter. Våren 2016 mottok Arendal kommune v/Solhaug BOS sykkel i gave fra Nasjonalforeningen for Folkehelse i Aust-Agder, sammen med 4 andre kommuner. Med hjerte for Arendal var en sentral aktør i prosessen.

I dag er 7 sykler plassert i tilknytning til bo og aktivitetssentre — på Saltrød, Varden, Solhaug, Margarete Stiftelsen, Bjorbekk, Flosta og Plankemyra. Gjennom uka er 18 sykkelverter innom og motiverer til aktivitet. De lokale filmene er populære og gir ofte minnegjenkalling og en god samtale med utfordring i språkopplæring.11 lokale filmer fra hele kommunen er spilt inn og ytterligere 6 filmer lages i løpet av sommeren.

For å motivere syklisten til en sykkeltur og samtidig være med under turen, trengs det flere omsorgsfulle hender på aktivitetssentrene. Det har vi løst gjennom et tett og godt samarbeid mellom Arendal kommune/helse, Nav flyktning og Arendal Voksenopplæring (AVO). Sammen kartlegger og rekrutterer vi personer som får opplæring i hvordan utstyret skal brukes og i tillegg litt innføring i ulike kommunikasjonsformer. Kontrakt og taushetserklæring blir underskrevet og kontaktperson ved sykkelstasjon blir tildelt og da er sykkelverten klar for sin reise i inkludering med god språkopplæring, kjennskap til norsk arbeidsliv og mulighet for å skaffe seg nettverk.

Motitech har utviklet motivasjonsteknologi som skal motivere til aktivitet. Her kan du også finne informasjon om syklene vi benytter. I mars 2017 fikk koordinator Torunn Brottveit fra Arendal kommune tildelt Motivasjonsprisen for sin innsats i prosjektet.

Vil du vite mer? Kontakt Torunn Brottveit


Denne ble først postet i en tidligere blogg 25. april 2017.