Hvordan får vi alle med?

Arendal kommune er opptatt av at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i sosiale fellesskap og aktiviteter på fritiden. Mange barn og unge er med på masse — og andre er ikke med på noe. De som av ulike årsaker ikke er med, kjenner oftere på ensomhet enn andre. Å delta i fritidsaktiviteter er viktig for barn og unges trivsel og mestring og det er en viktig del av den gode oppveksten vi som samfunn ønsker å gi barna våre.

Derfor inviterte vi til åpent møte på Arendal bibliotek om hvordan frivillige lag og foreninger kan jobbe sammen med kommunen for å få alle med. Det var en engasjert miks av foreldre fra ulike nasjonaliteter og representanter fra et bredt spekter av lokale lag og foreninger som diskutert og kom med innspill. Vi velger å dele hele lista med forslag som kom — for å inspirere og for å skape diskusjon — og selv om vi ikke kan realisere alt med én gang, så er her mange gode idéer å jobbe videre med for lag og foreninger, for foreldre og innbyggere i kommunen, for Bystyret og for oss som jobber i kommunen:

Hva kan frivilligheten gjøre?

 • Hente inspirasjon fra nettsiden: allemed.no
 • Lage utstyrsbibliotek (mulig å få utstyr fra politiets hittegodslager.
  Framtiden i våre hender har lyst til å gjøre noe på dette området
  – Tromøy frivilligsentral drømmer om utstyrsbank knyttet til Raet nasjonalpark med utlån av både utstyr og instruktører
 • Ha en inkluderingsperson i alle lag og foreninger som har en aktiv rolle
 • Inkludere alle voksne som har interesse for å hjelpe.
 • Tilby transport til strand/skog for dem med dårlig råd.
  Husk at funksjonshemmede har behov som må tas hensyn til
 • Lag og foreninger kan besøke skoler og informere om tilbudet sitt
 • Tilby møteplasser i nærmiljøet, for eksempel åpen hall
 • Veldig få innvandrere er med i korps i Arendal (og i Norge). Skap møteplasser for å diskutere hvordan vi kan rekruttere bredere
 • Metodistkirken har base i nærmiljøet på Moltemyr og vil gjerne bidra
 • Tilby lavere nybegynnerpris og søskenrabatt i aktiviteter
 • Huske at de uorganiserte aktivitetene også har stor verdi. Det er viktig å tilby sosiale møteplasser uten prestasjonskrav
 • Oppfordre til mindre mobilbruk under treninger
 • Oppfordre til mere snakk og samhandling mellom barn og foreldre
 • Foreninger kan samarbeide om arrangementer og aktiviteter
  – Det er mye å lære av festivaler som klarer å skape felles opplevelser på tvers av generasjoner
  – Samarbeid med andre foreninger om å skape aktivitet i byen hver lørdag: Eks. gatefotball + byorkester+ skole som selger vafler til inntekt for skoletur + forening som holder orden. Dette vil gi alle foreninger mulighet til å presentere seg
  – Samarbeid om en Facebook-gruppe der foreninger kan legge ut informasjon om arrangementer som skjer for ungdom i alderen 13–25 år (det er ikke så mange unge som sjekker aktivitetskalenderen i Agderposten)
  – Kongolesisk forening sin ungdomsgruppe jobber med å skape fellesskap på tvers — kanskje Ungdommens Bystyre kan komme på besøk for å diskutere hvordan vi kan skape møteplasser for unge på tvers?
 • Vær en aktiv aktør og by på dine tilbud!

Hva kan du og jeg gjøre?

 • Huske at alle har ressurser! Vær bevisst på dine holdninger, skaff deg kunnskap og tenk samhandling
 • Være en pådriver og aktør. Ha kunnskap om hvilke tilbud som finnes i mitt nærmiljø og koble barn og unge på
 • Melde fra om utfrysing av egne eller andres barn. Si fra til lærer, trener eller tillitsvalgt
 • Være aktive og inkluderende foreldre, engasjere oss i frivillig arbeid
 • Invitere med barn i klassen på aktiviteter, inkluder foreldrene også!
 • Lære barna å hjelpe til med å inkludere og oppfordre andre til å være med
 • Vi som foreldre må vise interesse for å oppmuntre, motivere og støtte
 • Legge fra oss mobilen, ta initiativ til å snakke med andre foreldre på for eksempel fotballtreninger
 • Huske på at funksjonshemmede selv kan avgjøre hva de kan og ikke kan — ikke la være å spørre fordi du tror de ikke kan! La dem selv komme med forslag om hvordan de kan delta
 • Samkjøre og lage løsninger for bildeleordning
 • Være med på språkkafé
 • Huske at du kan være «Den Ene»
 • Si hei til folk!
 • Ta initiativ til å prate med folk på ferja, på bussen og der du sitter og venter
 • Snakke høyt og ofte om dette temaet — vær med å skape en «Bry deg» — kultur

Hva kan kommunen gjøre?

 • Ta Fritidserklæringen på alvor med å fange opp dem som opplever utenforskap, for eksempel barn med funksjonshemminger eller som har foreldre med funksjonshemminger. Sørge for økonomisk støtte til dem som ikke har råd til å delta
 • Gi bedre informasjon på kommunens hjemmesider.
  – Lag enkelt system for god informasjon
  – Gi praktisk informasjon om hvordan ting fungerer.
  – Ha kontaktperson for lag og foreninger når ungdom trenger økonomisk støtte for å delta på turer, arrangementer etc.
 • Ha en felles oversikt over alle aktiviteter i kommunen med kontaktperson
  – Informasjon om aktiviteter og idretter i nærområdet/oppvekstområdet med lenker, fakta, hvor og når
  – Gjør oversikten tilgjengelig på flere språk
  – Tenk generasjonshopp, tilgjengelighet og broer (husk at ikke alle er på nett!)
 • Skape en enkel plattform for å melde interesse for frivillighet og tiltak. Drop-in?
 • Utvikle app hvor foreldre med dårlig økonomi kan få tak i utstyr
 • Gi informasjon til foreldre om aktiviteter/tilbud/kostnader for eksempel gjennom skolen, motivere foreldre på foreldremøter, fortelle hvorfor det er så viktig at barn deltar
  – La lag og foreninger dele ut info om aktiviteter på skolen
  – Foreldre fra andre kulturer trenger kunnskap om hvorfor det er viktig å følge opp barna i fritidsaktiviteter og være med på dugnad
 • Oppmuntre barn og unge til å ville delta
  – Skap arenaer hvor barn og unge kan «utsettes» for ulike tilbud. Noen vil kanskje like sjakk, speiding, padling, men vet det ikke fordi de aldri har fått mulighet til å prøve
  – Inviter spesielt ungdomsgrupper i de forskjellige nasjonale foreningene til arrangement som passer dem, for eksempel på Cafè Frekvens
  – Skap felles møteplasser hvor alle møter alle
 • Tilby gratis lager hvor hittegods kan samles og fordeles, politiets lager av sykler/idrettsutstyr som auksjoneres bort bør heller gå til familier med dårlig råd
 • Lage utstyrsbibliotek med aktivitetshjelpemidler for funksjonshemmede
 • Styrke velforeninger
  – nabohjelp og besøk av naboer
 • Legge til rette for mennesker med funksjonshemminger i aktiviteter som utesteder og konsertsteder
 • Oppgradere balløkker og lekeplasser
 • Bandcontainer
 • Bli mer effektiv, rask behandling
 • Tenke smart rundt ressursene man har knyttet til transport
 • Økt samhandling — si oftere ja til arrangementer i sentrum (Arendal By), vær løsningsorienterte
 • Åpne biblioteket for mange flere arrangementer
 • Gratis leie for alle, skaff lokaler om nødvendig
 • Legge til rette for samarbeid mellom klubber på tvers av idrett, musikk, alder og etnisk bakgrunn — utfordre miljøene.

Denne ble først postet i en tidligere blogg 18. april 2017.