Raet nasjonalpark — fremtid og muligheter for kystområdene våre

Raet Nasjonalpark har fått klarsignal.

16. desember i fjor ble det gitt klarsignal for at Raet får nasjonalparkstatus. Dette gir mange muligheter for regionen vår og betyr mye både for miljø, næring og attraktivitet. Raet nasjonalpark omfatter ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen utenfor Grimstad, Arendal og Tvedestrand. Ca. 599 kvadratkilometer av dette er sjøareal. Nasjonalparken inneholder viktige verdier for biologisk mangfold, kulturminner og viktige friluftslivsverdier.

Søndag 13. august 2017 åpner nasjonalparken offisielt. Åpningen finner sted på Spornes, Tromøya fra kl 16–18 og klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil være tilstede. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder har hovedansvaret for seremonien.

Som et prøveprosjekt er grunneiere invitert med i styret for Raet Nasjonalpark. En av de første oppgavene til styret er å ansette en nasjonalparkforvalter. Styret skal forvalte området, som i første omgang innebærer å utarbeide en forvaltningsplan og en besøksstrategi. Planen vil være grunnlaget for planlegging og prioritering av tiltak i nasjonalparken som for eksempel tilrettelegging for friluftsliv, informasjon, skilting, skjøtsel, etc.

Nasjonalparksenteret vil ligge på Hove på Tromøya. I tillegg vil det opprettes velkomstsentre i hver av de tre kommunene. Arendal kommune legger sitt velkomstsenter til Vitensenteret, Tvedestrand vil trolig legge sitt velkomstsenter til Gjeving, og Grimstad har valgt Dømmesmoen for sitt velkomstsenter.

Prosjektgruppa som nå jobber med nasjonalparken, består av ansatte fra kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen. Gruppa har siden oppstart hatt fokus på hva vi kan bidra med for å sikre god fremdrift frem til nasjonalparkforvalteren er ansatt.

Du finner mer informasjon om nasjonalparken på Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders hjemmeside.

Kontaktperson for prosjektet i Arendal kommune er Monica Lunøe Rand


Denne ble først postet på en tidligere blogg 6. april 2017.