Slik kan du gå fra å være leietaker til å bli huseier

Anbefaling fra økonomene er at det over tid lønner seg å eie egen bolig. Gjennom prosjektet Fra leie til eie får flere muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet i Arendal.

I Norge har det lenge vært en god investering å eie egen bolig. Boligprisene har økt jevnt og trutt samtidig som boliglånsrenten er lav. For mange familier med lav inntekt er imidlertid boligprisene så høye at å kjøpe egen bolig er en uoppnåelig drøm. I prosjektet Fra leie til eie er drømmen i ferd med å bli virkelighet for flere barnefamilier.

Å vokse opp i et nærmiljø hvor du kjenner naboene, hvor du har venner og fritidsaktiviteter, er viktig for alle barn. Vi vet at barnefamilier med lav inntekt oftere må flytte på seg og at de oftere bor i leiligheter med dårlig bostandard. Derfor er det barnefamilier som er invitert til å delta i dette prosjektet. Det finnes flere ordninger gjennom Husbanken som kan gjøre det mulig å kjøpe bolig selv om familiens inntekt er lav, men det krever både planlegging og vilje til å prioritere.

Den som eier egen bolig har andre kostnader enn en som leier; kommunale avgifter, strøm og vedlikehold må tas med inn i regnestykket med renter og avdrag. På kurset lærer deltakerne å sette opp budsjett og få full oversikt over kostnader og inntekter. Sammen ser vi på mulighetene for bostøtte, startlån og andre tilskudd til etablering som finnes — og hvilke boliger det er mulig å kjøpe utfra familiens økonomiske situasjon. Vi opplever stor interesse for kurset og så langt er 50 familier i gang med å styrke sine muligheter til å bli sjef i eget liv. Vi møter også stor vilje fra ulike relevante bidragsytere. På samlingene kommer det representanter fra både Agder renovasjon, forsikringsselskap, bank, Agder Energi/LOS og Arendal kommune for å snakke med deltakerne.

Her kan du se en film fra prosjektet:

Vil du vite mer? Kontakt Hilde Hegerlund Prosjektleder Fra leie til eie Bolig — og økonomiteam Nav Arendal


Denne ble først postet i en tidligere blogg 9. mai 2017.