Hvordan skal vi skrive på vår nye nettside?

Webredaksjonens første jobb var å få på plass en skriveguide som skal hjelpe oss til å lage godt innhold på vår nye nettside.

Her er vår skriveguide:

Innholdet på nettsiden skal være nyttig og enkelt for målgruppene våre. Hovedmålene for nettsiden er forståelig informasjon, effektiv utnyttelse av kommunens kompetanse og ressurser og tilfredse innbyggere.

Før vi begynner å skrive på nettsiden
1. Bør innholdet heller publiseres i en annen kanal?
Husk å spørre deg selv: Er nettsiden den kanalen som passer best? Hva ønsker vi å oppnå? Hvem er målgruppen?

2. Hva er oppgaven?
Husk å spørre deg selv hva innbyggeren ønsker svar på når hun/han kommer til denne siden, og svar på det.

3. Finnes innholdet allerede på nettsiden vår?
Før vi skriver sjekker vi alltid om innholdet allerede er skrevet om på vår nettside. Gjør et søk på siden for å sjekke. Vi samler all informasjon om ett tema på én side der det er mulig.

4. Finnes informasjonen allerede på en annen nettside?
Vi lager ikke en ny side, men lenker til denne nettsiden.

Vår tone og stemme
Vennlig – åpen – troverdig

Hvordan gjør vi det

 • Vi skriver du og vi
 • Vi kombinerer en personlig tone med seriøst innhold
 • Vi viser glede og entusiasme der det passer
  Eks.: Velkommen til Arendal – en by vi er veldig glad i. Vi håper du også vil bli det
 • Vi bruker positive ord og vinklinger
  Eks.: Vi skriver ikke ”Ikke gjør slik…”, men vi skriver ”Slik gjør du det”
 • Vi viser empati og forståelse der det er naturlig. Dette kan gjelde sårbare temaer eller oppgaver som kan være vanskelige
  Eks. 1: Vår ruskonsulent hjelper deg gjerne med spørsmål du har – også deg som er mor, far, søsken eller venn til en rusmisbruker.
  Eks. 2: Å søke om byggetillatelse kan være ganske komplisert. Derfor vil vi gjerne at du ringer oss, det er ofte lettere å forklare når vi snakker sammen.

Innhold på en oppgaveside

Tittel
Tittelen skal være kort og beskrive innholdet på siden.

Underoverskrifter i teksten
Vi bruker underoverskrifter for å dele inn innholdet på en oversiktlig måte. En god underoverskrift er konkret og kort. Den viser hva slags innhold som kommer under.
Underoverskrifter tilpasses de ulike tjenestene og skal ligge i denne rekkefølgen.

 • Hva tilbyr vi?
 • Hvem kan få tilbudet?
 • Hvordan få tilbudet?
 • Slik søker du
 • Søknadsfrist
 • Hva koster det?
 • Hva skjer videre?
 • Klage
 • Lover og regler (Her legges regler, vedtekter, forskrifter osv.)

Vi lager nye underoverskrifter ved behov.

Kontaktinformasjon
Hvis oppgavesiden er selvforklarende, legger vi ikke inn kontaktinformasjon (eks. skoleruta). Når vi legger inn kontaktinformasjon, skal den vise til den som kan svare på temaet. Hvis vi har en liste med kontaktpersoner (flere enn 3) legger vi den i tabell på hovedsiden eller lager en egen side.

Fornavn Etternavn Rolle (hvis relevant)
Tlf: xxx xx xxx/xx xx xx xx
navn@arendal.kommune.no
Besøksadresse: hvis relevant
Postadresseadresse: hvis relevant

Åpningstider
Skal alltid ligge på høyre side.

Man-Fre: 00:00-00:00
Lør-Søn: Stengt

Eller

Mandag: 00:00-00:00
Tirsdag: 00:00-00:00
Onsdag: 00:00-00:00
Torsdag: 00:00-00:00
Fredag: 00:00-00:00
Lørdag: 00:00-00:00
Søndag: 00:00-00:00

Eller

Alle dager: 00:00-00:00

Bilder
Vi bruker bare bilder og illustrasjoner når det gir brukeren noe ekstra. F. eks. et fint bilde av skøytebanen.

Dokumenter
Vi skal ikke legge ut dokumenter med innhold som kan legges ut som tekst på nettsiden. Dette gjelder også brosjyrer og program. Større brosjyrer og dokumenter skal være universelt utformet og gjøres om til pdf- format. Dokumentene legges i ut i Issuu og lenkes fra nettsiden. Vi legger ikke ut word og excel-dokumenter.

Lenker
Det skal være tydelig hva vi lenker til. F. eks: Skjema for omsorgstjenester, Regler for bruk av skøytebanen.
Lenkene skal være hele setninger eller en del av setningen som viser hva lenken går til.
F. eks. Du kan lese mer om innovasjonsarbeidet på vår blogg.
Lenker til nettsider skal åpnes i samme vindu. Pdf-dokumenter skal åpnes i nytt vindu.
Hvis vi ønsker å lenke til et eksternt pdf-dokument skal vi lenke til siden dette dokumentet ligger på.
Vi lenker ikke oversikrifter.

Skriveregler
Enkelt, forståelig og klart språk.

Hvordan gjør vi det?

 • Korte setninger
 • Bruk vanlige ord som folk forstår. Unngå bruk av faguttrykk, fremmedord eller stammespråk der det er mulig. Hvis vi må bruke et faguttrykk gir vi en forklaring i parentes
 • Unngå forkortelser
  F.eks: Vi skriver ”brukerstyrt personlig assistanse”, ikke BPA. Vi kan bruke forkortelser hvis vi har forklart hva den betyr tidligere i teksten.
 • Bruk aktiv form. Verb er lettere å lese enn substantiv. Verb er lettest å lese i aktiv form.
  F. eks. Vi skriver ”Kontakt oss…” istedenfor ”Forespørsler kan rettes til…”
  F. eks ”Vi tilbyr” istedenfor ”Våre tilbud omfatter”
 • Vi bruker ikke store bokstaver
 • Vi bruker ikke utropstegn. Bortsett fra på 17. mai. Hipp hipp hurra!
 • Vi bruker ikke punktum i overskrifter
 • Vi bruker ikke punktum etter setninger i kulepunktlister
 • Vi understreker ikke ord eller setninger som ikke er lenker’
 • Vi bruker ikke kursiv. Unntaket er ved bruk av sitater
 • Vi følger reglene for klart språk: http://www.sprakradet.no/Klarsprak/

Bonusstoff
Arendal kommune skrives med liten ”k”.
Vei vs veg: Vi bruker veg når det er navnet. F.eks: Vegnorm, Statens vegvesen. Ellers bruker vi vei. F. eks: Nå brøyter vi alle veiene i kommunen.

På vegne av Arendal kommunes webredaksjon
– Camilla Havik Cole