Hils på webredaksjonen

Denne uka møttes Arendal kommunes nye webredaksjon for første gang.

Dette er gjengen som skal lage en ny nettside og pleie den. Vi skal plante, luke og rydde.

Vi har laget en webredaksjon fordi vi tror dette er en bedre måte å jobbe med nettsidene på. Vi skal lære av hverandre og utvikle oss sammen. Vi skal hjelpe hverandre å se ting fra flere sider. Vi skal lage og vedlikeholde kommunens nettside for folket.

Webredaksjonen_500
Webredaksjonen i Arendal kommune. Bakerst fra venstre: Edle Erøy, Ruth Bengtson, Dorthe Rasmussen, Rune Guttormsen, Olga Espegren, Vidar Aas og Camilla Havik Cole. Foran fra venstre: Lisbeth Gulbrandsen, Lise Kjølstad, Helle Ruhaven og Rune Olsen. (Hilde Talsethagen og Maria Moksness er også med – men ikke på bildet)

Webredaksjonen er satt sammen av representanter fra de største fagområdene (kultur, plan, kommunalteknikk, helse og levekår og oppvekst) og servicesenteret (som kan mye om mye og er tett på innbyggerne våre), i tillegg til folk fra kommunikasjon og IKT.

Denne gjengen er valgt fordi de som lag har fagkunnskap, kunnskap om hva brukerne spør om, er gode på service, kjenner kommunen, har fokus på innovasjon og utvikling og har erfaring med å jobbe med nettsider. Vi er rett og slett et bra lag som skal jobbe sammen mot samme mål!

Vi gikk rett på sak i første møte. Vi startet på jobben med å lage en skriveguide for http://www.arendal.kommune.no.

Mange kloke tanker om hvordan vi skal skrive på den nye nettsiden vår.
Mange kloke tanker om hvordan vi skal skrive på den nye nettsiden vår.

Den skal blant annet svare på:

  • Hvordan skriver vi?
  • Hvilken tone/stemme har vi?
  • Hva er en god overskrift?
  • Hvordan lenker vi?
  • Hvordan bruker vi bilder?
  • Hva skal vi skrive om?

Vi jobbet også med noen sider som ligger på dagens nettside og prøvde å se på dem med innbyggerøyne.

Mange gode ideer rundt hvordan vi skal lage gode nettsider for innbyggerne våre.
Mange gode ideer rundt hvordan vi skal lage gode nettsider for innbyggerne våre.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

– Camilla Havik Cole