Tilværelsen har lyset som mål

Vi som jobber med nettsider og kommunikasjon i kommunene kan like det eller ikke:
Folk kommer bare til kommunens nettside fordi de må.

I ukene fremover spør vi deg som besøker nettsidene til Arendal, Grimstad og Froland kommune om hvorfor du gjør akkurat det. Vi spør blant annet hva de 5 viktigste oppgavene du ønsker å få løst på våre kommunale nettsider.

Jeg tror at de aller fleste som bruker en kommunal nettside ønsker:

  • Å finne
    At det er enkelt å finne informasjon eller tjenester via eksterne søkemotorer som Google eller direkte på kommunens nettside
  • Å forstå
    At tekstene på nettsiden er passe lange, enkle å lese og lett å forstå
  • Å løse
    At det er lett å finne søknadsskjema, kontaktinformasjon og hva det koster

I tillegg til å levere dette må vi også prioritere innholdet vårt.

I dag består www.arendal.kommune.no av 3122 sider. I løpet av de siste året har 16% (502 sider) aldri blitt lest. 59% (1840 sider) har mindre enn 152 besøk. Kun 7% (162 sider) har over 162 besøk og kun 2% (58 sider) har høye besøkstall.

Nettsiden som tjeneste må levere både på kvalitet og relevans.
Det er klart det er rom for forenkling, innovasjon og fjerning av tidstyver.

I tillegg til å levere tjenester har kommunen også mye på hjertet. Det skjer mye i en kommune. Miljø, kultur, folkehelse, byplanlegging, veier, vann, turstier, aktivitetstilbud, historie og mye mye mer.
Vi skal engasjere, informere og åpne for innbyggerdialog.
Det er en stor jobb det. Nettsiden kan løse noe, men ikke alt.

La meg ta et eksempel. Fritt fortalt etter en klok fyr (@EivindL):
En innbygger ringer for å vite mer om barnehageplass i kommunen.
Den som tar telefonen på sentralbordet starter nok ikke med å fortelle om hvor mange barnehager vi har i kommunen og hvordan de er organisert. De leser nok heller ikke sitater fra pedagogiske planer eller handlingsprogrammer.
Likevel er norske kommuners nettsider fulle av sider med mye informasjon av denne typen.

Vi må altså prioritere. Når vi har løst det de kom for (mest sannsynlig søknadsfrist, søknadsskjema og hvor mye det koster å ha barn i barnehage) kan vi gjerne selge inn noe ekstra. Da har vi en lykkelig innbygger som kanskje er i humør til å lese en pedagogisk plan.

Svarene vi får fra undersøkelsen skal sammen med søkelogger og statistikk hjelpe oss i arbeidet med å prioritere og forbedre.

Vi setter stor pris på at du hjelper oss på veien mot en bedre nettside og en lysere tilværelse både for deg og oss.
Takk for at du svarer!

– Camilla Havik Cole