Hvorfor blogg?

I Arendal kommune tok vi skrittet ut i de sosiale mediene i 2009.

Nå i 2013, svarer kommunens servicesenter like naturlig på henvendelser via Facebook, som via e-post, telefon og over skranke.

Vi holder Twitterkontoen vår varm. Vi er helt sikre på at den vil være en viktig kanal i en eventuell krisesituasjon, og ser det som helt nødvendig å være trent i å bruke den.

Vi jobber litt med YouTube og web-redaktøren vår, Camilla, er ivrig bruker av Instagram på vegne av kommunen.

For noen dager siden ble jeg intervjuet av en masterstudent som skrev en oppgave om gevinstrealisering av sosiale medier i offentlige virksomheter. Han ville vite litt om ressursbruk, utfordringer og nytteeffekter.

Vi som jobber med kommunikasjon i Arendal kommune er ikke i tvil. Sosiale medier i varierende former er en del av hverdagen vår. Gjennom sosiale medier når kommunen mange og mange når kommunen. Og utfordringene handler ikke først og fremst om ressursbruk eller at folk der ute kritiserer oss, slik vi kanskje var litt engstelige for til å begynne med. Den største utfordringen er å være i riktig kanal, til riktig tid og på riktig måte. Med andre ord, det handler om kunnskap og forståelse, både for kanalen vi bruker og dem vi møter der.

Å blogge er nytt for oss, men nå prøver vi det ut. Vi har valgt å konsentrere oss om kommunikasjon som tema. Vårt ønske er at vi gjennom bloggen kan skape refleksjon og dialog, og at vi gjennom dette kan gjøre en enda bedre kommunikasjonsjobb i Arendal kommune.

Dersom erfaringene er gode håper vi at vi kan utvide til andre aktuelle temaer.

Håper å høre fra deg.

– Anne Cathrine Haugland